Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

 

 

MAJLIS GURU CEMERLANG MALAYSIA (MGCM)

 

 

OBJEKTIF PENUBUHAN MGCM

 

         Meningkatkan prestasi kerja Guru Cemerlang

 

         Memartabatkan profesionalisme Guru Cemerlang

 

         Memantapkan rangkaian kerjasama antara Guru Cemerlang

 

         Memastikan kebaikan kerjsama antara Guru Cemerlang dari sudut

profesion diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak dalam

sistem pendidikan Malaysia

 

 

VISI MGCM

 

Membantu memastikan pencapaian matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan melalui penglibatan menyeluruh dan efektif Guru Cemerlang dalam sistem pendidikan di Malaysia

 

 

MISI MGCM

 

Memastikan sumbangan yang berkesan dalam meningkatkan perkhidmatan pendidikan di Malaysia dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, pembinaan budaya pembelajaran yang kondusif di sekolah dan budaya kerja rakan sejawat

 

 

HOME